Oddíl pracuje pod vedením Martina Zádrapy, který aikido cvičí od roku 1990 a vyučuje od roku 1994, je držitelem 7. danu a profesně pracuje jako instruktor specializované přípravy policistů a lektor odborné přípravy policejních instruktorů. Je autorem mnoha vzdělávacích programů, koncepcí a projektů v oblasti policejního výcviku a bezpečnosti. Působí rovněž jako instruktor první pomoci České resuscitační rady. Během své učitelské dráhy v aikido vychoval mnoho studentů s mistrovským stupněm "dan" v tomto bojovém umění a během více než třicetileté policejní praxe pomáhal připravit stovky mužů zákona a desítky policejních instruktorů pro výkon jejich náročné profese.

Možná právě z těchto profesních důvodů je nám mnohdy podsouváno tzv. "tvrdé" pojetí aikido, které se odchyluje od původní cesty tohoto bojového umění. Skutečností ovšem je snaha praktikovat aikido v jeho původní podobě, tak jak ho vyučoval O'Sensei.

Cílem našeho zaměření tréninku však není snaha vychovávat špičkové bojovníky pro bojové sporty, ale spíše hledat cestu defenzivních řešení krizových sebeobranných situací dostupných pro každého bez ohledu na věk a kondiční připravenost. Proto cvičení tohoto bojového umění bereme také jako "fyzicko-obratnostní aktivitu s bojovým zaměřením", při kterém se můžete setkat s přáteli a po cvičení zajít třeba na pivo. Aikido je především zábava a jistý způsob odreagování se, mající upřímné poslání neřešit spory násilnou formou. Vzhledem k profesnímu zaměření našeho hlavního instruktora je každý rok organizováno také několik bezplatných kurzů na téma poskytnutí první pomoci, přednášek bezpečnostního charakteru, či rehabilitačních cvičení.